Ordförande: Erling Ljunggren
Telefon: 0706323120
Mail: ???

Kassör: Kent Nydén
Telefon: 0703054736
Mail: ???

Webbansvarig: Leo Broberg
Telefon: 076-019 39 94
Mail: leo-broberg@hotmail.com